GECO – General Compliance

Krænkende handlinger og politik om krænkende handlinger

Hvad er krænkende handlinger?

Krænkende handlinger eller krænkende adfærd er, når personer udsætter en eller flere personer for mobning, seksuel chikane, fysiske overgreb, fjendtlighed, drilleri, udnyttelse eller anden nedværdigende adfærd på arbejdspladsen. Handlingen eller adfærden anses som krænkende, hvis den opfattes som nedværdigende af personen der oplever det. Det er derfor personens egen oplevelse der er central, hvorfor opfattelsen af krænkende handlinger er individuel.

Hvad er en politik om krænkende handlinger?

En politik om krænkende handlinger er en personalepolitik der beskriver, hvordan krænkende adfærd forebygges og håndteres i virksomheden. Politikken indeholder retningslinjer for, hvordan medarbejdere kan deltage aktivt i at skabe de optimale rammer for god trivsel i et sikkert og sundt arbejdsmiljø uden krænkende adfærd.

Formålet med en politik om krænkende handlinger

Formålet med en politik om krænkende handlinger er at sikre de bedste fysiske og psykiske arbejdsforhold på arbejdspladsen. Politikken forsøger dermed at skabe de bedste rammer for dette, ved at vejlede medarbejderne om, hvordan de kan hindre en krænkende kultur, samt hvordan de melder krænkende handlinger.

Hvad bør en politik om krænkende handlinger indeholde?

En lokal barselspolitik er ikke et lovkrav, men det anbefales, at barselspolitikken dækker så mange punkter som muligt, så medarbejderne nemt kan finde hoved og hale i deres rettigheder, uden at skulle kontakte deres fagforening. Følgende områder er typiske i en barselspolitik:

  • Beskrivelse af krænkende handlinger
  • Normer og værdier for adfærd (skal gerne være understøttet af resten af personalehåndbogen)
  • Ansvarsområder og roller
  • Forebyggelse af krænkende handlinger
  • Melding af krænkende handlinger (hvem, hvor og hvordan)
  • Hjælp og rådgivning
  • Håndtering af henvendelser om krænkende handlinger

Sanktioner over for krænkende handlinger og falske anklager

Informations- og læringsplatform der forebygger krænkende handlinger

Find eksempler på en politik om krænkende handlinger og mange andre virksomhedspolitikker og retningslinjer i GECO’s skabelonbibliotek, så I hurtigt kan komme i gang med jeres digitale personalehåndbog. Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejdere. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

en_US