GECO | General Compliance

Personalehåndbog

Hvad er en personalehåndbog?

En personalehåndbog kaldes også for en medarbejderhåndbog, og er en samling af vigtige retningsgivende informationer om forhold på virksomheden, som alle medarbejdere bør vide. Personalehåndbogen bruges dermed til at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med de normer, værdier, forventninger og regler, der gælder på arbejdspladsen. Personalehåndbogen er også et redskab til at sikre, at alle medarbejdere behandles lige og retfærdigt, for at skabe et mere ensartet, effektivt og trygt arbejdsmiljø.

Hvad skal en personalehåndbog indeholde?

Personalehåndbogen bør indeholde relevante oplysninger, som de ansatte kan orientere sig efter, og få en fælles forståelse for, hvordan tingene foregår på arbejdspladsen. Rent praktisk bør personalehåndbogen altså indeholde politikker, retningslinjer og regler for virksomhedens ansatte.

Med det sagt, er det dig som arbejdsgiver, der bestemmer, hvad der skal stå i personalehåndbogen, så længe den ikke modstrider lovgivning eller gældende overenskomster.

I nogle tilfælde er virksomheden dog underlagt nogle reguleringer og regler, som virksomheden skal følge. Det kan i dette tilfælde være en god idé at have informationer om disse reguleringer stående i en personalehåndbog, hvor det kan dokumenteres at medarbejderne har læst og forstået indholdet.

Hvordan skriver man en personalehåndbog?

Personalehåndbogen kan enten være fysisk, digital, eller en kombination af begge dele. God praksis er dog at skrive en digital personalehåndbog, da den bør være let tilgængelig for alle medarbejdere, så den kan tilgås hvor som helst og når som helst. Desuden er personalehåndbogen ikke et statisk dokument, men et levende redskab, som hele tiden bør udvikles og tilpasses virksomhedens behov og eventuelle lovgivninger. Det kan derfor være en fordel at gøre brug af en digital platform som General Compliance, der gør det let at skrive, revidere og opdatere specifikke dele af personalehåndbogen, samt dokumentere medarbejderes gennemgang af det.

Personalehåndbogen bør skrives på et klart og tydeligt sprog, der er let forståeligt for alle. Det anbefales derfor at inddrage medarbejderne i den kontinuerlige udvikling af personalehåndbogen ved at tillade dem at stille spørgsmål til dens indhold. I General Compliance’s digitale medarbejderhåndbog har medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål til bestemte dele af specifikt materiale direkte på deres mobil eller computer.

Med det sagt, er det dig som arbejdsgiver, der bestemmer, hvad der skal stå i personalehåndbogen, så længe den ikke modstrider lovgivning eller gældende overenskomster.

I nogle tilfælde er virksomheden dog underlagt nogle reguleringer og regler, som virksomheden skal følge. Det kan i dette tilfælde være en god idé at have informationer om disse reguleringer stående i en personalehåndbog, hvor det kan dokumenteres at medarbejderne har læst og forstået indholdet.

Eksempel på en digital personalehåndbog

Personalehåndbogen skal som nævnt indeholde politikker, retningslinjer og regler for medarbejderne i virksomheden. Hvad der specifikt skal stå i personalehåndbogen, er op til virksomhedens ledelse, men dækker typisk flere af følgende områder:

 • Alkohol og rusmiddelpolitik
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Arbejdstid
 • Barselspolitik
 • Bibeskæftigelse
 • Feriepolitik
 • Hjemmearbejdepolitik
 • IT- og e-mailpolitik
 • Kompetence- og udviklingspolitik
 • Orlovspolitik
 • Politik om brug af sociale medier
 • Politik om krænkende handlinger
 • Rejsepolitik
 • Retningslinjer for firmabil
 • Retningslinjer for firmakreditkort
 • Retningslinjer for pauser
 • Retningslinjer for eventuel tavshedspligt
 • Rygepolitik
 • Seniorpolitik
 • Sygefraværspolitik

Informations- og læringsplatform til jeres digitale personalehåndbog

Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejdere. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

da_DK