GECO | General Compliance

GRC-platform

Vores GRC-platform gør det nemt at dokumentere, overvåge og styre risici og compliance med lovgivning, og hjælper organisationer med at bestå interne og eksterne revisioner - uanset om det er vedrørende GDPR, NIS2, DORA eller brancherelaterede regler og standarder.

GECO's læringssystem og informationssystem med digital personalehåndbog
GECO GRC-PLATFORM

Dokumenter og administrer GRC struktur & aktiviteter

Vores Governance, Risk, and Compliance (GRC) platform forenkler processen med at dokumentere og overvåge compliance med lovgivning, hvilket gør det muligt for organisationer at navigere og gennemføre interne og eksterne revisioner - hvilket letter kortlægningen af lovgivning, standarder, krav, politikker og procedurer.

Derudover giver det mulighed for styring, evaluering og udførelse af kontroller. Vurdering af risici og implementering af afbødningsplaner er dybt integrerede funktionaliteter.

Desuden genererer modulet omfattende compliance-, risiko- og kontrolrapporter. Ved at bruge arbejdsgange og påmindelser sikres overholdelse af compliance-standarder.

Funktioner

Kortlægning

Vores kortlægningsfunktion giver mulighed for problemfrit at forbinde og visualisere forholdet mellem lovgivningsmæssigt indhold, såsom love og internationale standarder, og interne procesdokumenter, såsom politikker, retningslinjer og instruktioner. Dette strømliner integrationen af eksterne juridiske rammer med interne organisatoriske procedurer, hvilket fremmer compliance, effektivitet og klarhed i stærkt regulerede industrier. Forbind specifikke sektioner eller klausuler af regulativer og standarder med tilsvarende sektioner i interne dokumenter, for at bygge bro mellem indviklede juridiske krav og praktiske operationelle retningslinjer..

Kontroller

Vores kontrolmodul fungerer som en hjørnesten for organisationer, der sigter på at etablere robuste interne kontroller i overensstemmelse med både interne politikker og eksterne regulatoriske krav afledt af standarder og lovgivning. Dette omfattende værktøj giver brugerne mulighed for at definere, implementere og overvåge interne kontroller problemfrit, hvilket fremmer compliance, gennemsigtighed og operationel effektivitet på tværs af diverse brancher. Ved at bruge værktøjet bliver det nemt at dokumentere kontroloverholdelse og at bestå interne og eksterne audits.

Risiko

Vores risikomodul er et effektivt værktøj til at vurdere lovgivningsmæssige risici, udarbejde effektive afbødningsplaner og udlede værdifuld indsigt gennem statistisk analyse. I dagens regulatoriske landskab er compliance-udfordringer altid til stede, hvilket nødvendiggør risikovurdering af alle relevante afsnit, krav og kontroller i lovgivning og standarder, som en organisation er reguleret af. Vores risikomodul strømliner denne proces ved at muliggøre proaktive risikostyringsstrategier.

Rapporter

Rapporter på vores platform spiller en central rolle i at give dyb indsigt i risiko og compliance, mens de viser kontroludførelsen i organisationen. Disse rapporter tjener som uvurderlige værktøjer til at navigere regulatoriske landskaber, fremme gennemsigtighed og i sidste ende lette processen med at bestå både interne og eksterne revisioner. Aktivitetslogs muliggør dyb detaljeret indsigt i aktivitet på brugerniveau, hvilket hjælper organisationer med at lokalisere specifikke handlinger og ændringer på platformen.

Workflows

Workflows repræsenterer en hjørnesten i automatisering af compliance-processer, hvilket giver organisationer mulighed for at sikre overholdelse af lovgivningen. Ved at udnytte intuitive workflow-funktioner automatiserer vores platform rutinemæssige compliance-opgaver, sikrer rettidige handlinger og fremmer ansvarlighed på tværs af alle niveauer i organisationen.

Find ud af mere

Typisk stillede spørgsmål

Tilbyder I en gratis prøveperiode?

Ja, vi tilbyder en 30-dages prøveperiode på vores politik- og håndbogsmodul.

Tilbyder i bestemte enterprise priser og tilbud?

Ja, hvis du er en stor virksomhed med særlige behov, kan du ringe til os, så vi kan finde ud af et skræddersyet abonnement til dig.

Hvilken support er inkluderet?

I øjeblikket sigter vi mod at tilbyde dag-til-dag e-mail support. Hvis du har problemer eller spørgsmål, kan du sende en supporthenvendelse eller skrive til os på support@geco.ai.

Hvad er...?

Hvad er en digital personalehåndbog eller et Learning Management System? Læs om vores mest brugte termer.

Hvad er en personale- og virksomhedspolitik?

En personalepolitik, eller virksomhedspolitik, er en tekst eller et dokument, der indeholder en række regler og retningslinjer for, hvordan en virksomhed ønsker at drive forretning. Disse fungerer som en slags vejledning for virksomhedens medarbejdere og kan bidrage til at sikre, at alle arbejder mod det samme mål i et ensartet, effektivt og trygt arbejdsmiljø.

Personalepolitikker og virksomhedspolitikker dækker over adskillige elementer af medarbejdernes arbejde, og indgår typisk i en overordnet personalehåndbog.

Hvad er en digital personalehåndbog?

En digital personalehåndbog, eller en digital medarbejderhåndbog, er en digital samling af vigtige retningsgivende informationer om forhold på virksomheden, som alle medarbejdere bør vide. Personalehåndbogen bruges dermed til at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med de normer, værdier, forventninger og regler, der gælder på arbejdspladsen. Personalehåndbogen er også et redskab til at sikre, at alle medarbejdere behandles lige og retfærdigt, for at skabe et mere ensartet, effektivt og trygt arbejdsmiljø.

Ved at være digital kan medarbejderne få adgang til materialet, når som helst og hvor som helst. Desuden kan virksomhedens ledelse spore og dokumentere medarbejdernes interaktion med den digitale personalehåndbog.

Hvad er et informationssystem (IMS)?

Et informationssystem, eller et Information Management System, er en platform til at oprette, administrere og distribuere informationer i en virksomhed. Et informationssystem bruges til at instruere og vejlede medarbejderes digitalt gennem virksomhedens instrukser, retningslinjer, politikker og lignende materiale.

Further, rather than using a simple intranet for sharing company information, using an Information Management System like GECO offers crucial insights into employees’ engagement and interaction with the information.

Hvad er en GRC-platform?

En GRC-platform (Governance, Risk, and Compliance) er en softwareløsning designet til at hjælpe organisationer med at administrere og overvåge deres aktiviteter relateret til governance, risikostyring og overholdelse af forskellige regler og standarder. Det giver typisk værktøjer til at dokumentere politikker og procedurer, vurdere risici, spore compliance-indsats, udføre revisioner og rapportere om nøglemålinger. GRC-platforme sigter mod at strømline og integrere disse processer, så organisationer kan identificere og afbøde risici, sikre compliance med lovgivning og opretholde effektiv governance på tværs af virksomheden.

Har I apps til iPhone og Android?

Ja, du kan finde GECO personalehåndbogs-appen på både Apple App Store og Google Play Store.

Tilbyder I skabeloner til politikker og retningslinjer?

Vi er i øjeblikket ved at udvikle et bibliotek fyldt med brugervenlige skabeloner til politikker og retningslinjer til at implementere i din digitale personalehåndbog.

GECO's læringsplatform og informationsplatform med digital personalehåndbog
da_DK