GECO – General Compliance

IT-politik

Hvad er en IT-politik?

En IT-politik er en personalepolitik der beskriver reglerne, procedurerne og processerne for anvendelsen af IT på arbejdspladsen. Politikken opstiller organisationens retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan benytte sig af informationssystemer og elektroniske arbejdsredskaber, samt rammerne for data- og informationssikkerhed på arbejdspladsen.

Hvad er formålet med en IT-politik?

Formålet med en IT-politik er at beskytte og sikre arbejdsgiverens informationer, data, systemer og i sidste ende organisationen som helhed. Politikken sigter dermed efter at vejlede og retlede medarbejdere om, hvordan de bruger IT systemer og elektroniske arbejdsredskaber på en sikker måde, så den bedst mulige vidensdeling og kommunikation sikres på arbejdspladsen. IT-politikken er desuden også med til at regulere brugen af uønskede IT-systemer og elektroniske enheder i arbejdstiden for eksempel sociale medier og privat mobil eller computer.

En IT-politik har også til formål at sikre, at organisationen overholder lovgivningen om databeskyttelse, så som databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven, der stiller krav til IT-sikkerhed og dokumentation. En arbejdsgiver kan også være reguleret af branchereguleringer eller virksomhedscertificeringer, der stiller krav til organisationens datasikkerhed og brug af IT.

Hvad bør en IT-politik indeholde?

En IT-politik indeholder alle væsentlige informationer om brugen af IT hos den enkelte arbejdsgiver, hvorfor enhver IT-politik naturligvis er meget individuel. Der er dog en række punkter, som er meget typiske at dække:

  • Adgang til organisationens systemer
  • Brug af internet
  • Brug af e-mailsystemer og andre kommunikationsplatforme
  • Brug af intranet
  • Brug af elektroniske enheder (inkl. private enheder)
  • Brug af sociale medier (inkl. adfærd)
  • Adgangskoder
  • Sikkerhedskopieringer
  • Håndtering af data (herunder personoplysninger)
  • Procedure for brud på datasikkerhed

Nogle af disse punkter bør også uddybes i deres egne delpolitikker i personalehåndbogen.

Informations- og læringsplatform med digital personalehåndbog

Find eksempler på personalepolitikker og retningslinjer i GECO’s skabelonbibliotek, så I hurtigt kan komme i gang med jeres digitale personalehåndbog. Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejderne. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

en_US