GECO – General Compliance

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Hvad er en arbejdsmiljøorganisation?

En arbejdsmiljøorganisation er en intern organisering mellem arbejdsgiveren, arbejdsmiljørepræsentanter, og valgte ledere, af samarbejdet om arbejdsmiljøet i en virksomhed. Formålet med en arbejdsmiljøorganisation er at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

For virksomheder under 10 ansatte er en arbejdsmiljøorganisation ikke et lovkrav, da samarbejdet om arbejdsmiljøet blot skal ske ved løbende kontakt mellem arbejdsgiver og de ansatte.

Med 10-34 ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljøet ske gennem en arbejdsorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller deres repræsentant som formand, hvor den øverste ledelse er overordnet ansvarlig.

Hos virksomheder med over 34 ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljøet ske gennem en todelt arbejdsorganisation bestående af et arbejdsmiljøudvalg og en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget leder og en udpeget arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsgrupper med arbejdsgiveren eller deres repræsentant som formand.

Hvad er en arbejdsmiljøorganisations opgaver?

En arbejdsmiljøorganisation har rigtig mange vigtige opgaver i en virksomhed, men deres vigtigste opgaver er:

  • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed.
  • Udførelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Gennemførelse af arbejdspladsvurderingen (APV) og udarbejdelse og opfølgning af en handlingsplan.
  • Orientering om lovgivning om beskyttelse af ansattes sikkerhed og sundhed.
  • Orientere, vejlede og rådgive arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsgiveren om sikkerhedsarbejde, kompetenceudvikling og sundhedsarbejde.
  • Undersøgelse af årsagen til eventuelle ulykker og skader, samt gennemførelse af foranstaltninger der forhindrer gentagelse.
  • Opstilling af principper for nødvendig instruktion og oplæring, samt kontrol af overholdelsen af instruktionerne.

Informations- og læringsplatform der forenkler arbejdsorganisationens opgaver

Med GECO’s informations– og læringsplatform kan arbejdsmiljøorganisationen nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejderes arbejdsmiljø og til udførelsen af deres opgaver. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og arbejdsmiljøorganisationen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

en_US