GECO | General Compliance

Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvad er en arbejdspladsvurdering?

En arbejdspladsvurdering, forkortet APV, er en systematisk undersøgelse, vurdering og kortlægning af medarbejdernes arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdspladsvurderingen fungerer som et redskab for arbejdsgiveren og deres eventuelle arbejdsmiljøorganisation (AMO) til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Dette opnås ved at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, identificere problematiske områder og planlægge forbedringer af disse områder.

Arbejdspladsvurderingen gennemføres hvert 3. år eller hvis der sker væsentlige ændringer i virksomheden så som ændret organisering eller en ændret indretning af arbejdspladsen.

Hvad skal en arbejdspladsvurdering indeholde?

En arbejdspladsvurdering skal som minimum indeholde 5 specifikke faser, som beskrevet af Arbejdsmiljøloven:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Hvordan udføres arbejdspladsvurderingen?

Der er ingen krav til præcis, hvordan arbejdspladsvurderingen skal udføres, men der er krav til at medarbejderne skal inddrages i processen, og at arbejdspladsvurderingen er skriftlig, så den er nemt tilgængelig og synlig for medarbejdere og ledelse. Det anbefales derfor, at arbejdspladsvurderingen oprettes digitalt, så den kan lægges ud på virksomhedens intranet eller digitale personalehåndbog. Fordelen med en digital personalehåndbog som General Compliance er, at man kan dokumentere medarbejdernes gennemgang af arbejdspladsvurderingen.

Informations- og læringsplatform der forenkler arbejdsorganisationens opgaver

Find eksempler på personalepolitikker og retningslinjer i GECO’s skabelonbibliotek, så I hurtigt kan komme i gang med jeres digitale personalehåndbog. Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejderes arbejdsmiljø. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

da_DK