GECO | General Compliance

Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøpolitik

Hvad er arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø er summen af relationer, omgivelser, vilkår og forhold, som medarbejdere arbejder under på en arbejdsplads. Arbejdsmiljø kan opdeles i det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, hvor det psykiske omfatter trivsel, krav, glæde og støtte på arbejdspladsen, og det fysiske omfatter sundhed og sikkerhed i forhold til bland andet indretning og indeklima.

Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?

En arbejdsmiljøpolitik er en personalepolitik der beskriver, hvordan virksomheden ønsker et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Politikken indeholder retningslinjer for, hvordan virksomheden og medarbejdere bør overholde regler og etiske standarder, for at udvikle og opretholde en sund og sikker arbejdsplads, hvor medarbejdere trives, udvikler sig, og finder deres arbejde meningsfuldt.

Hvad er formålet med en arbejdsmiljøpolitik?

Arbejdsmiljøpolitikkens overordnede formål er at sikre at arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Politikken sigter derfor efter at forebygge et negativt arbejdsmiljø med skader og sygdom, og skabe et sundt arbejdsmiljø med god trivsel og udvikling. Politikken formår at opnå dette gennem retningslinjer om medarbejderes adfærd og behandling, samt hvordan hensyn til arbejdsmiljøet kan inddrages i arbejdets tilrettelæggelse og arbejdspladsens udformning.

Hvad bør en arbejdsmiljøpolitik indeholde?

En arbejdsmiljøpolitik kan indeholde mange vigtige elementer og temaer, som virksomheden finder relevant for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det anbefales dog, at politikken som minimum dækker følgende områder:

  • Hvordan arbejdspladsen koordinerer arbejdsmiljøindsatsen og sørger for, at indsatsen foregår i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

  • Hvordan arbejdspladsen fastlægger og arbejder med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

  • Hvordan arbejdspladsen håndterer arbejdsbetinget stress samt mobning og chikane, og hvilke tilbud arbejdspladsen stiller til rådighed i den sammenhæng.

Arbejdsmiljøpolitikken bør desuden underbygges af delpolitikker på relevante områder. Dette kan for eksempel ske gennem virksomhedens andre personalepolitikker i personalehåndbogen.

Informations- og læringsplatform der hjælper med at opretholde et godt arbejdsmiljø

Find eksempler på personalepolitikker og retningslinjer i GECO’s skabelonbibliotek, så I hurtigt kan komme i gang med jeres digitale personalehåndbog. Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejderes arbejdsmiljø. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

da_DK