GECO – General Compliance

Whistleblowerordning

Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er en medarbejder eller en interessent der afslører aktiviteter der bryder politikker, lovgivninger eller reglementer på en arbejdsplads. Altså er en whistleblower en samvittighedsfuld person med viden om overtrædelser på en arbejdsplads, og som indberetter denne information i håbet om, at der vil blive taget hånd om det. Whistlebloweren indberetter typisk overtrædelsen til en leder, HR-afdelingen eller en neutral tredjepart på arbejdspladsen.

Aktiviteter som en whistleblower indberetter om, kan for eksempel være miljøspild, bedrageri, misbrug, krænkende handlinger, korruption eller lignende overtrædelser på arbejdspladsen, som er i den offentliges interesse.

Hvad er en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er en kanal til indberetning og behandling af overtrædelser på en arbejdsplads, samt regler, politikker og retningslinjer herom. Ordningen er altså måden, hvorpå whistleblowere afslører aktiviteter der bryder politikker, lovgivninger eller reglementer på arbejdspladsen. Whistleblowerkanalen kan være i form af software eller blot en mailadresse, og politikkerne og retningslinjerne omkring whistleblowerordningen kan ligge i personalehåndbogen eller på intranettet.

Det er et lovkrav at have en whistleblowerordning på private arbejdspladser med over 50 ansatte, og på i private virksomheder der leverer finansielle ydelser, eller hvor der kan hvidvaskes penge. En whistleblowerordning er også et lovkrav på offentlige arbejdspladser af enhver størrelse.

Hvad er formålet en whistleblowerordning?

Formålet med en whistleblowerordning er at sikre en tryg og sikker arbejdsplads, hvor medarbejdere er beskyttede, når de indberetter overtrædelser. Dette sikres ved at whistlebloweren forbliver anonym ved indberetningen, så det ikke har arbejdsmæssige repressalier, eller andre negative konsekvenser for deres liv. Dermed er whistleblowerordningen et proaktivt værktøj til at forebygge og opdage overtrædelser og andre negative aktiviteter på arbejdspladsen.

Formålet med en whistleblowerordning er også at have en upartisk enhed til behandling af indberetningerne, så det sikres at enhver sag bliver taget hånd om på retfærdig vis.

GECO informationsplatform og digitale medarbejderhåndbog hjælper med whistleblowerordninger

Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomhedens whistleblowerordning. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

en_US