GECO – General Compliance

Påtale, advarsel og bortvisning

Hvad er en påtale?

En påtale er en mildere bemærkning fra arbejdsgiveren til medarbejderen, om at arbejdsgiveren er utilfreds med noget omkring medarbejderen. Dette kan omhandle medarbejderens påklædning, arbejdsindsats eller adfærd. Påtalen kan være mundtlig eller skriftlig, og har typisk ingen ansættelsesretlige konsekvenser.

Hvad er en advarsel?

En advarsel er en alvorligere bærmærkning fra arbejdsgiveren til medarbejderen på baggrund af de samme utilfredsheder som ved en påtale, men advarslen kan have ansættelsesretslige konsekvenser, så som en opsigelse. En advarsel kan i teorien være mundtlig eller skriftlig, men bør gives skriftligt, da den dermed nemmere kan dokumenteres.

Hvad skal en advarsel indeholde?

Der er ingen lovgivning der bestemmer, hvad en advarsel skal indeholde, men typisk bør en advarsel dække følgende områder:

  • Hvad der er blevet gjort forkert
  • Hvad der skal gøres anderledes
  • Ansættelsesretslige konsekvenser i tilfælde af at medarbejderen ikke efterlever advarslen
  • Advarslens varighed
  • Opfølgning på advarslen

Det anbefales at der i medarbejderens ansættelseskontrakt og personalehåndbog informeres om, hvor mange mundtlige advarsler der skal til for at få en skriftlig advarsel.

Hvad er en bortvisning?

En bortvisning er en øjeblikkelig opsigelse af medarbejderen på baggrund af grov misligholdelse af ansættelsesforholdet for medarbejderen. Bortvisningen baseres på en nøje vurdering af misligholdelsen og eventuelle tidligere påtaler og/eller advarsler.

Typiske eksempler på misligholdelse af ansættelsesforhold der leder til bortvisninger, er følgende:

Det er vigtigt at beskrive, hvordan disse emner håndteres i ansættelseskontrakten og personalehåndbogens politikker og retningslinjer, så medarbejderne altid er informerede om deres ansættelsesforhold.

Hvad bør en bibeskæftigelsespolitik indeholde?

En bibeskæftigelsespolitik er typisk meget simpel, og indeholder oftest blot retningslinjer for, om ansatte må have en bibeskæftigelse, og om denne bibeskæftigelse må være lønnet og konkurrerende med virksomhedens drift.

Informationsplatform og digital personalehåndbog til ansættelsesforhold

Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejderes ansættelsesforhold. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

en_US