GECO | General Compliance

Overenskomst

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en kollektiv eller lokal aftale mellem lønmodtagere og arbejdsgivere omkring de overordnede vilkår for ansættelse i en specifik branche eller virksomhed. I indgåelsen af en overenskomsten repræsenteres lønmodtagerne oftest af en fagforening, og arbejdsgiverne af en arbejdsgiverorganisation.

Det er ikke et krav at have en overenskomst som virksomhed, men de fleste danske virksomheder har en overenskomst gennem deres arbejdsgiverforening, ved at have tilsluttet sig en bestemt brancheoverenskomst eller ved at have indgået en virksomhedsoverenskomst direkte med en fagforening.

Hvad er formålet med en overenskomst?

Formålet med en overenskomst er at fastlægge mindstevilkår for medarbejderne i en bestemt branche eller virksomhed har ret til. Dermed sikres medarbejderne et sæt minimumsrettigheder, og arbejdsgiveren sikres at blive fri for, at stille medarbejderne bedre, end overenskomsten kræver, eksempelvis for at sikre arbejdsfreden og undgå lønkonkurrence. Desuden kan mange overenskomsters almindelige regler afviges, så de kan tilpasses forholdende i den enkelte virksomhed, hvis ledelsen, medarbejderne og deres eventuelle tillidsrepræsentant (TR) er enige om det.

Hvad indeholder en overenskomst?

Indholdet af en overenskomst afhænger naturligvis af de særlige vilkår for den pågældende branche, men typiske punkter er:

Digital personalehåndbog til materiale om overenskomst og ansættelsesforhold

Find eksempler på personalepolitikker og retningslinjer i GECO’s skabelonbibliotek, så I hurtigt kan komme i gang med jeres digitale personalehåndbog. Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til virksomheden og medarbejderne. Med GECO’s digitale personalehåndbog kan medarbejderne nemt oplæres og instrueres gennem virksomhedens politikker og retningslinjer, og HR-afdelingen og ledelsen kan få indsigt i og dokumentation af medarbejdernes gennemgang af materialet.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

da_DK