GECO – General Compliance

Ejeraftale

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en aftale mellem en virksomheds ejere om betingelserne for deres ejerskab i et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab. Aftalen indeholder retningslinjer for ejernes indbyrdes samarbejde i specifikke situationer, og er derfor ikke bindende for virksomheden. En ejeraftale er desuden en frivillig civilretlig aftale.

Hvad er formålet med en ejeraftale?

Formålet med en ejeraftale er at skabe klarhed mellem virksomhedens ejeres rettigheder og tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem ejerne. Derudover fastlægger den rammerne for, hvordan potentielle konfliktsituationer skal håndteres, hvilket mindsker risikoen for stridigheder.

Hvad bør en ejeraftale indeholde?

En ejeraftale bør være udførlig og indeholde alle vigtige punkter omkring ejerskabet, for at mindske risikoen for konflikter. Enhver aftale er forskellig, men typiske punkter en ejeraftale bør indeholde er:

 • Virksomhedskapital
 • Tilbagekøbsret
 • Ledelse/bestyrelse
 • Udbytte
 • Forkøbsret
 • Køberet
 • Medsalgsret
 • Konkurrenceklausul
 • Kundeklausul
 • Tavshedspligt
 • Misligholdelse
 • Ændringer i ejeraftalen

Informationsplatform der forenkler ejerskabet

Med GECO’s informations– og læringsplatform kan man nemt skabe, organisere og administrere materiale relateret til ejerskabet af en virksomhed. Politikker, retningslinjer og lignende bestemmelser for ejerskabet af virksomheden ryger direkte ned på parternes applikation, hvor deres gennemgang og accept kan dokumenteres.

Få indsigt og dokumentation med en digital personalehåndbog

Med GECO kan du redigere, administrere og distribuere informationsmateriale, og få fuld indsigt i dine medarbejderes godkendelse og gennemgang af det.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik for mere info.

en_US